DOMĒNA REĢISTRĀCIJA

  Ļoti vienkārša reģistrācija  

Reģistrējam visu paplašinājumu domēna vārdus. Domēna vārdu varēsiet izmantot gan mājaslapas adresei, gan e-pasta adresēs. Reģistrācijai ir pieejami tikai tādi domēna vārdi, kuru lietošanas tiesības vēl nav reģistrētas citai personai. Pirms reģistrēsim domēnu, izvēlēto nosaukumu pārbaudīsim. Domēna reģistrācija iespējama, ja domēna nosaukums nesatur vulgārismus, aizskarošus vārdus, izteicienus vai simbolu virknes, kas ir pretrunā ar labiem tikumiem.

  Reģistrācijas periods  

Minimālais domēna reģistrācijas periods ir 1 gads. Izvēlētā perioda beigās domēna vārda lietotājam ir tiesības uz domēna vārda lietošanas tiesību pagarināšanu.

  Īpašuma tiesības  

Domēna vārds nav īpašuma tiesību objekts, un to nevar iegūt īpašumā. Domēna vārds tiek nodots lietošanā uz izvēlētu periodu. Domēns tiek reģistrēts uz klienta vārda.

  Nosaukuma izvēle  

Domēna vārda izvēle ir ļoti svarīgs moments un pirms domēna reģistrācijas jāveic domēna vārda izpēte un piemērotākā vārda izvēle. Domēna vārda izvēle ir ļoti svarīga turpmākā tā lietošanā un domēna vārda atpazīstamībā. Veiksmīgi izvēlēta domēna vārda reģistrācija ir mājas lapas viens mazs, bet svarīgs popularitātes priekšnosacījums.

  Domēns kā uzņēmuma seja  

Ja domēns domāts kā uzņēmuma seja, tad ieteicams domēnu reģistrēt sava uzņēmuma vārdā. Šāds domēns būs kā bezmaksas uzņēmuma vārda un atpazīstamības veicinātājs.

Domēna nosaukumu varēsiet izmantot reklāmas materiālos, publicitātei un atpazīstamībai. Labs domēna vārds būs lielisks rīks arī e-pastu izveidē un e-pastu uzturēšana ar skanīgu uzņēmuma vai citu domēna vārdu būs lielisks reklāmas instruments.

  Reģistrācijas cena  

.lv – 10.00 € uz 3 gadiem
.eu – 10.00 €
.com – 10.00 €
.org – 10.00 €

Domēna reģistrācijas cena pieejama jauniem klientiem vienam domēnam pirmajam gadam.

  Domēna reģistrācijas pieteikums  

atsūtiet mums domēna vārdu, mēs nosūtīsim piedāvājumu
norādiet e-pastu, kur nosūtīt piedāvājumu